September 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 1, 2019 September 2, 2019

All day: No Practice

All day: No Practice
September 3, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
September 4, 2019

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: No Practice

6:00 pm: No Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
September 5, 2019

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
September 6, 2019 September 7, 2019
September 8, 2019 September 9, 2019

All day: 11U Practice

All day: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
September 10, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
September 11, 2019

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: No Practice

6:00 pm: No Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
September 12, 2019

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
September 13, 2019 September 14, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
September 15, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
September 16, 2019

All day: 11U Practice

All day: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
September 17, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
September 18, 2019

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: No Practice

6:00 pm: No Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
September 19, 2019

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
September 20, 2019 September 21, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
September 22, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
September 23, 2019

All day: 11U Practice

All day: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
September 24, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
September 25, 2019

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: No Practice

6:00 pm: No Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
September 26, 2019

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
September 27, 2019 September 28, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament

All day: Tournament

All day: Tournament
September 29, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament

All day: Tournament

All day: Tournament
September 30, 2019

All day: 11U Practice

All day: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
October 1, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
October 2, 2019

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: No Practice

6:00 pm: No Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
October 3, 2019

All day: No Practice - 14U

All day: No Practice - 14U

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice
October 4, 2019 October 5, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament

Return to calendar