Practice Schedule

MonthWeekDay
November 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
October 27, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
October 28, 2019

All day: 11U Practice

All day: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
October 29, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
October 30, 2019

6:00 pm: 11U Practice

6:00 pm: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
October 31, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: No Practice 10U

6:00 pm: No Practice 10U

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
November 1, 2019

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 10U Practice
November 2, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
November 3, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
November 4, 2019

All day: 11U Practice

All day: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
November 5, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
November 6, 2019

6:00 pm: 11U Practice

6:00 pm: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
November 7, 2019

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
November 8, 2019

All day: No Practice

All day: No Practice

All day: No Practice

All day: No Practice

7:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 13U Practice
November 9, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
November 10, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
November 11, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament

All day: 11U - No Practice

All day: 11U - No Practice

All day: No Practice

All day: No Practice

All day: No Practice - 14U

All day: No Practice - 14U

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice
November 12, 2019

All day: No Practice

All day: No Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
November 13, 2019

All day: No Practice

All day: No Practice

6:00 pm: 11U Practice

6:00 pm: 11U Practice

6:00 pm: 12U - No Practice

6:00 pm: 12U - No Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
November 14, 2019

All day: 10U Practice No Practice

All day: 10U Practice No Practice

All day: No Practice

All day: No Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
November 15, 2019

All day: 10U Practice No Practice

All day: 10U Practice No Practice
November 16, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
November 17, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
November 18, 2019

All day: 11U Practice

All day: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
November 19, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
November 20, 2019

6:00 pm: 11U Practice

6:00 pm: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
November 21, 2019

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
November 22, 2019

6:00 pm: 10U Practice

6:00 pm: 10U Practice
November 23, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
November 24, 2019

All day: Tournament

All day: Tournament
November 25, 2019

All day: 11U Practice

All day: 11U Practice

6:00 pm: 12U Practice

6:00 pm: 12U Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice

7:00 pm: 14U-AA Practice
November 26, 2019

6:00 pm: 13U Practice

6:00 pm: 13U Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice

7:00 pm: 14U-AAA Practice
November 27, 2019

6:00 pm: No Practice

6:00 pm: No Practice

6:00 pm: No Practice

6:00 pm: No Practice

7:00 pm: No Practice

7:00 pm: No Practice
November 28, 2019

All day: No Practice - 14U

All day: No Practice - 14U
November 29, 2019

All day: 10U Practice No Practice

All day: 10U Practice No Practice
November 30, 2019